Koiruksen itäpuolen kaavoitus käynnistyy erillisselvityksillä

11.05.2022 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Koiruksen itäpuolen luonto- ja maisema-arvot selvitetään kaavoituksen pohjaksi

Leppävirran kunta on käynnistämässä Koiruksen itäpuolen rantaosayleiskaavaa kuluvan vuoden aikana. Koiruksen itäpuolinen alue on suunniteltu kaavoitettavaksi kolmessa vaiheessa alueen laajuudesta johtuen (noin 110 km2). Ensimmäisessä vaiheessa (I-vaihe) osayleiskaava laaditaan alueen pohjoisosalle.

Kaavoitukseen liittyvä luonto- ja maisemaselvitys käynnistyy toukokuun puolen välin aikoihin, viikolla 20, ja inventoinnit jatkuvat kesän aikana. Selvitystä varten kootaan jo olemassa olevat tiedot alueen luonnonympäristöstä ja maiseman piirteistä. Lisäksi alueella tehdään maastokartoituksia tietojen täydentämiseksi.

Selvityksen perusteella saadaan kattava kuva alueen luonto- ja maisema-arvoista, jotka voidaan katsoa osayleiskaavan laadinnassa merkitykselliseksi. Selvityksen pohjalta annetaan myös suositukset maankäytön suositteluun alueella.
Luonto- ja maisemaselvitystä tekevät biologit FCG Finnish Consulting Group Oy:stä liikkuvat alueella, myös vesillä, kartoittamassa toukokuun loppupuolella ja myöhemmin kesän aikana.

Lisätietoja antaa: kaavoittaja Suvi Nenonen, p. 044 797 5523