Leppävirran kuntastrategia 2022-2025

18.05.2022 klo 10:20 | Jaa Facebookiin

Voit jättää palautetta 1.6.2022 mennessä

Leppävirran kunta on laatinut kuntastrategiaa valtuustokaudelle 2022 -2025 kuluneen kevään aikana. Valmistelussa on valtuusto ollut aktiivisesti mukana useissa työpalavereissa, ja niiden välillä on virkatyönä valmisteltu saadun ohjauksen perusteella strategiaa konkreettiseiksi strategisiksi tavoitteiksi ja myös toimenpiteiksi.

Strategia pohjautuu vahvasti aiemman valtuustokauden strategiaan, joka on nähty monilta osin edelleen ajankohtaiseksi. Strategiatyön alkuvaiheessa arvioitiin edellisen strategian toteutumista ja sitä, onko se todellisuudessa ohjannut käytännön toimintaa. Näiden osalta arvio oli, että strategia oli ohjannut vuosittaisten talousarvioiden valmistelua ja palvelutoimintaa, ja että strategian tavoitteet olivat oleellisilta osiltaan toteutuneet.

Kuntalaisille avoin lausuntokysely avautuu tästä linkistä erilliseen ikkunaan.

Kuntastrategialuonnos 2022-2025 PDF

Palautetta voi jättää myös kunnantalon aulassa olevaan palautelaatikkoon 1.6.2022 klo 15.00 mennessä.