Pirjo ja Pekka Ropposelle Kotiseutuliiton kultaiset ansiomerkit

06.06.2022 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Suomen Kotiseutuliitto myöntää ansioituneille kotiseututyön tekijöille hakemuksesta erilaisia huomionosoituksia. Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haki keväällä Kotiseutuliiton kultaista ansiomerkkiä Pirjo Ropposelle ja Pekka Ropposelle. Kultaisen ansiomerkin vaatimukset ovat mittavat: Ansiomerkki voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja ansiokkaasti. Ansiomerkki edellyttää käytännössä vähintään 20 vuoden osallistumista tai muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä erittäin merkittäviä tekoja kotiseututyön tai järjestötoiminnan hyväksi. Päätöksen ansiomerkistä tekee Kotiseutuliiton hallitus.

Työuransa Pirjo Ropponen teki opetustyössä Leppävirralla. Hänen työssään oli aina vahva näkemys kotiseutuperinteen siirtämisestä tuleville sukupolville. Työuran lisäksi tämä näkyi omakohtaisena harrastamisena: kotitilalla on Pirjo ja Pekka Ropposen yhdessä perustama ja ylläpitämä Pajaharjun kotimuseo, jossa koulujen oppilaat ovat vierailleet vuosikymmeniä. Museo perustettiin 1970-luvun puolivälissä ja on ollut siitä lähtien tutustuttavissa. Museo on ollut avoinna myös muille kiinnostuneille. Tilan rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja asuinpaikkana tila on ollut yhtäjaksoisesti jo 1600-luvulla. Rakennuskannan perinteitä kunnioittava korjaus ja kunnossapito on ollut Pirjo Ropposelle tärkeää. Erityisesti hän on panostanut sekä tilan että lähiympäristön perinnemaisemien kunnossapitoon ja ennallistamiseen. Tätä on toteutettu sekä raivaamalla että laiduntamalla. Lisäksi Pirjo Ropponen on osallistunut kylän luontopolun toteuttamiseen 1980-luvulta alkaen. Tilalla on panostettu myös kotieläinten perinnelajien säilyttämiseen: suomenlampaat pitävät perinnemaisemaa kunnossa, kotimaisten lajien kanat liikkuvat pihapiirissä.

Pirjo Ropponen osallistui myös avainroolissa Konnuslahden kyläkirjan tekemiseen. Hän keräsi paikallishistoriaa ja muistitietoa kylän elämästä menneinä aikoina. Erityisesti vanhojen kädentaitojen tallentaminen ja osaamisen siirtäminen uusille sukupolville on aina ollut lähellä hänen sydäntään. Pirjo Ropponen on osallistunut aktiivisesti Tirkkosen sukuseuran toimintaan ja tehnyt osaltaan Tirkkosen sukukirjaa. Pirjo Ropponen on osallistunut pitkäjänteisesti myös poliittiseen vaikuttamiseen valtuutettuna, kunnanhallituksen jäsenenä sekä maakunnallisissa tehtävissä. Vaikuttajana hän on erityisesti pitänyt tärkeänä kulttuuria, kulttuurihistoriaa ja perinteitä.

Pekka Ropponen teki työuransa maanviljelijänä ja toimittajana Leppävirralla. Toimittajan työssään hän teki paljon artikkeleita paikallishistoriasta ja paikallisista perinnetöiden osaajista. Hänen työssään oli aina vahva näkemys kotiseutuperinteen siirtämisestä tuleville sukupolville. Työuran lisäksi tämä näkyi omakohtaisena harrastamisena: kotitilalla on Pirjo ja Pekka Ropposen yhdessä perustama ja ylläpitämä Pajaharjun kotimuseo, jossa koulujen oppilaat ovat vierailleet vuosikymmeniä. Museo perustettiin 1970-luvun puolivälissä ja on ollut siitä lähtien tutustuttavissa. Museo on ollut avoinna myös muille kiinnostuneille. Tilan rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja asuinpaikkana tila on ollut yhtäjaksoisesti jo 1600-luvulla. Rakennuskannan perinteitä kunnioittava korjaus ja kunnossapito on ollut Pekka Ropposelle tärkeää. Erityisesti hän on panostanut sekä tilan että lähiympäristön perinnemaisemien kunnossapitoon ja ennallistamiseen. Tätä on toteutettu sekä raivaamalla että laiduntamalla. Lisäksi Pekka Ropponen on osallistunut kylän luontopolun toteuttamiseen 1980-luvulta alkaen. Tilalla on panostettu myös eläinten perinnelajien säilyttämiseen: suomenlampaat pitävät perinnemaisemaa kunnossa, kotimaiset perinnelajien kanat liikkuvat pihapiirissä. Pekka Ropponen osallistui Konnuslahden kyläkirjan tekemiseen. Hän keräsi paikallishistoriaa ja muistitietoa kylän elämästä menneinä aikoina. Pekka Ropposen perinnearkisto sisältää tuhansia valokuvia, sananparsia, juttuja ja muuta materiaalia, joka on paikallisesti ja alueellisesti merkittävää. Pekka Ropponen on osallistunut pitkäjänteisesti myös poliittiseen vaikuttamiseen osuuskuntatoiminnassa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Hän toimi lautakunnan puheenjohtajana ja maakunnallisissa tehtävissä. Vaikuttajana hän on erityisesti pitänyt tärkeänä kulttuuria, kulttuurihistoriaa ja perinteitä

Lisätietoja:

   Ann-Mari Karvinen

   kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

 

   ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

   044 797 5676

 

   Leppävirran kunta

   PL 4 / Savonkatu 39

   79100 Leppävirta

   https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaaaika