Kunnantalolla harjoittelussa ollut Ella Miettinen pääsi soveltamaan teoriaa käytäntöön

02.09.2022 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Tampereella hallintotieteitä kolmatta vuotta opiskeleva Ella aloitti korkeakouluharjoittelun Leppävirralla toukokuun alussa. Kunta on Ellalle tuttu jo lapsuudesta sukulaisten kautta – majoituskin harjoittelun ajaksi löytyi suvun mökiltä Konnuksen maisemista.

Kunnan palvelutkin olivat jo osittain Ellalle tuttuja, koska hän on aiemmin työskennellyt määräaikaisissa pesteissä ateria- ja siivouspalveluissa. Ella pääsi hyödyntämään yliopistossa opittua teoriaa käytäntöön monipuolisten työtehtävien ja kuntaorganisaatioon perehtymisen kautta. Työtehtäviin kuului esimerkiksi erilaisia projektiluontoisia tehtäviä, osallistumista eri toimielinten kokouksiin, kunnantalon neuvontapisteen hoitamista, arkistointipuolen ja henkilöstöhallinnon avustavia töitä sekä viestintään liittyviä hommia.

                           ”Alkukesästä kunnalle tuli lausuntopyyntö työ- ja elinkeinoministeriöstä koskien TE-palvelut 2024 -uudistuksen lakiluonnosta. Luonnos oli 600 sivuinen pumaska, josta tein HR:n pyynnöstä tiivistelmän. Luin luonnoksen kaksi kertaa läpi ja sain aikaan viisi sivuisen tiivistelmän, joka toimi taustamateriaalina lausunnon valmistelussa ja päätyi myös kunnanhallitukselle nähtäväksi.”, Ella kertoo.

Leppävirran kunnan hallinnossa ei ole ollut pitkään aikaan korkeakouluopiskelijaa harjoittelussa, joten tarkkoja raameja työnkuvalle ei ollut ennestään. Kunta- ja aluejohtamista, julkisoikeutta ja julkista talousjohtamista opintoihin sisällyttänyt Ella haaveilee kuntapuolen työtehtävistä myös tulevaisuudessa. 

                           ”Oli mahtavaa päästä näkemään opinnoissa läpikäydyt asiat konkreettisesti kunnan arjessa. Kunnantalolla näkee hyvin miten kunta oikeasti pyörii ja kuinka isosta kokonaisuudesta on kyse. Pienemmässä kunnassa pääsee tutustumaan paljon laajemmin eri toimintoihin ja vaikuttamaan työnkuvaan, kuin suurissa kaupungeissa. Näen ehdottomasti tulevaisuuden urani vastaavassa kuntaorganisaatiossa”, Ella toteaa.

Ellan koko kesä ei kuitenkaan mennyt täysin työn merkeissä. Viikon mittaisen lomareissun lisäksi vapaa-aika kului esimerkiksi kunnan kirjastolta lainattujen kirjojen parissa ja koirien kanssa touhutessa. Harjoittelujakso tuli elokuun lopussa päätökseen ja on aika palata Tampereelle opintojen pariin.

                           ”Fiilis menneestä kesästä on niin hyvä, että voisin jäädä pidemmäksikin aikaa tänne rauhallisemmille seuduille asumaan. Työpaikalla on ollut hyvä ilmapiiri ja on ollut tosi kiva olla täällä töissä. Kaikki ovat olleet auttavaisia, joten kiitos kaikille keiden ovia olen käynyt koputtelemassa ja apua pyytämässä”, Ella päättää.

Suuri kiitos Ellalle työpanoksesta ja menestystä opintoihin!