Kutsu Vt 5 tiesuunnitelman yleisötilaisuuteen 26.1.2023

16.01.2023 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Valtatien 5 parantaminen välillä Palokangas - Humalajoki, Leppävirta ja Kuopio

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa valtatie 5:n rakentamiseksi moottoritieksi välillä Palokangas – Humalajoki.

Suunnittelualue alkaa Kotalahdentien (mt 531) pohjoispuolelta ja päättyy nykyiseen moottoritiehen Humalajoella. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätieverkon vaatimukset täyttävä tieosuus sekä minimoida alueen asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haittavaikutukset.

KUTSU

Yleisötilaisuus järjestetään:
Aika: 26.1.2023 klo 18.00–20.00
Paikka: Oravikosken koulun ruokala, Koulukaarre 2, Oravikoski

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua ennakkoon tietoverkossa http://suunnitelma.info/vt5palokangas-humalajoki

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.

Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Kutsu on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset 16.1.2023.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Mikko Laitinen, puhelin 0295 026 736, mikko.laitinen@ely-keskus.fi ja
suunnitelmaa laativasta Destia Oy:stä Esa Laurikainen, puhelin 040 631 0606, esa.laurikainen@destia.fi

Tervetuloa!

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus