Aktiivinen Superkeskus rantaan asti

18.01.2019 klo 00:00

Leppävirran kunta on käynnistänyt Kalmalahden alueen matkailullisen kehittämissuunnitelman laatimisen.

Tavoitteena on saada aikaiseksi innovatiivinen liiketoimintalähtöinen kehittämissuunnitelma, jolla parannetaan Kalmalahden ja sen lähiympäristöjen matkailullista käyttöä, viihtyisyyttä ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa.

Hankkeen sisältönä on matkailullisen aluekäytön, kulkureittien, uusien palveluiden suunnittelu ja alueen maisemasuunnittelu.
Suunnitelmassa huomioidaan sekä Vesileppiksen kokonaisuus, että vesistö- ja luontomatkailun mahdollisuudet.

Hankkeen toteutukseen on saatu Pohjois-Savon liiton myöntämänä alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettua (AIKO)- rahoitusta.
Hankkeen toteuttajana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnitelma valmistuu huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Matti Raatikainen, p. 044 7906 082, matti.raatikainen@leppavirta.fi
Aluepäällikkö Aki Keskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, p. 044 3557 869, aki.keskinen@fcg.fi