Hallitus päätti YT-neuvotteluista

02.04.2020 klo 13:10 | Jaa Facebookiin

Kunnanjohtajan toimivaltuuksiin muutoksia

Yhteistoimintaneuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden lomauttamista, joiden työ on koronaepidemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa tilapäisesti vähentynyt ja joille ei ole osoitettavissa muuta työtä.

Menettely koskee koko kunnan henkilöstöä. Se ei johda henkilöstön irtisanomisiin.
Asiasta päätti kunnanhallitus 30.3.2020 kokouksessaan.

Kunnanjohtajan toimivaltuuksia laajennettiin

Kunnanhallitus totesi vallitsevan koronavirusepidemian johdosta olevan perusteltua varautua tilanteeseen, jossa voi tulla äkillisesti tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, eikä ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.

Kunnanhallituksen päätöksellä hallintosäännön 23 §:n 1 kohdan jatkoksi tehtiin lisäys, jossa määriteltiin ne tilanteet, joiden vallitessa kunnanjohtaja voi poiketa normaaliolojen toimivallasta.

Erityistoimivalta otetaan käyttöön vakavissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Kunnanjohtaja voi käyttää laajempaa päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kunnanjohtaja poikkeusolojen johtoryhmässä.
Mikäli kunnanjohtaja joutuu käyttämään eritystoimivaltaa, kutsutaan kunnanhallitus koolle neljän vuorokauden sisällä.
Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallituksen 30.3.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa kunnan verkkosivulta tästä.

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen