YT-neuvottelut saatu päätökseen

22.04.2020 klo 12:30 | Jaa Facebookiin

Korvaavaa työtä tarjotaan

Viimeisessä neuvottelussa maanantaina 20.4. keskityttiin koronan aiheuttamien toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten kuvaamiseen.

Neuvottelut käynnistyivät koronaepidemian kunnan palvelutuotantoon aiheuttamien toiminnallisten muutosten ja taloudellisen paineen vuoksi.
Talouden haastetta lisää se, että kunnan kahden viimeisen tilivuoden yhteenlaskettu alijäämä on 4,8 miljoonaa euroa. 

Tilanteen arviointi haastavaa

Neuvotteluissa tarkastelun pohjana on käytetty eri viranomaisten ja asiantuntijoiden laatimia arvioita epidemian mahdollisesta kestosta, vaikutuksista yhteiskunnan järjestämiin palveluihin ja talouteen. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että arviointiin sisältyy suuria epävarmuustekijöitä ja virhearvioinnin mahdollisuuksia.

Viranomaiset ovat arvioineet, että koronaepidemian huippu Pohjois-Savossa olisi juhannuksen tietämillä.
Tätä arviota on pidetty myös Leppävirran kunnan ensimmäisen skenaarion pohjana.
On arvioitu, että jos tämä ennuste toteutuu koulujen ja päiväkotien toiminta saattaisi käynnistyä kutakuinkin normaalisti elokuun puolivälin tienoissa.

Tämän skenaarion pohjalta arvioitu kunnan talouden heikkeneminen on tämänhetkisen käsityksen valossa noin neljän miljoonan euron luokkaa.  

Toinen skenaario on, että poikkeuksellinen tilanne koronan vuoksi jatkuu käytännössä vuoden loppuun.
Tämän vaihtoehdon toiminnalliset ja taloudelliset vaikutusarviot tarkentuvat vasta myöhemmin alkusyksyn aikana.

Lomautusvaroitus koskee koko henkilöstöä – korvaavaa työtä pyritään löytämään

Neuvotteluissa kuvattiin jo tehtyjä toimia ja alustavia suunnitelmia erityisesti henkilöstön käytön osalta.
Painopiste tässä vaiheessa on arvioida henkilöstötarpeita niiden toimintojen osalta, joissa palvelutuotanto on olennaisesti supistunut tai lakannut, ja toiminnoissa joissa henkilöstötarve tulee tilanteen johdosta lisääntymään. 
 
- Neuvotteluissa Leppävirran kunta antoi lomautusvaroituksen koko henkilöstöä koskevana koronaepidemian vaikutusten heikon ennustettavuuden vuoksi.
- Lomautusvaroituksen perusteena on koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset ja tuotannolliset syyt.
- Mahdolliset lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja toteutetaan 31.12.2020 mennessä.

Sekä henkilöstön uudelleenkohdentamista, että työntekemisen uusia malleja on toteutettu käytännössä jo siitä saakka, kun valtioneuvoston päätöksellä kuntien toimintoja on supistettu. 

"Oma tämänhetkinen arvioni on, että lomautus ei tule koskemaan koko kunnan henkilöstöä."
, toteaa kunnanjohtaja Matti Raatikainen. Suurin paine on niissä toiminnoissa, joissa palvelutarve on vähentynyt ja joiden työntekijöille ei kyetä osoittamaan kunnan tarpeen edellyttämää työtä.

Lisätiedot:
kunnanjohtaja Matti Raatikainen
p. 044 7906 082

Leppävirran kunnanhallitus päätti 30.3.2020 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koronaviruksen aiheuttamasta tuotannollis-taloudellisesta tilanteesta johtuen.
Yhteistoimintaneuvottelut käytiin YT-lain mukaisesti kahden viikon aikana. Tapaamisia oli kaikkiaan kolme, ne alkoivat 6.4.
Poikkeusolojen vaikutuksesta kunnan palveluhin lisää tästä. Rajoitukset ovat voimassa pääsääntöisesti 13.5. saakka.

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen