Tavoitteena lapsiystävällinen kunta

06.11.2020 klo 08:30 | Jaa Facebookiin

Lapset ja nuoret mukana kehittämistyössä

lyk_UNICEF_vaaka_RGB_some.jpg

Leppävirta on ainoana pohjoissavolaisena kuntana mukaan toteuttamassa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. UNICEF:in laatiman toimintamallin tarkoituksena on parantaa lasten oikeuksien toteutumista kunnassa niin lasten arjessa kuin jokaisen toimijan toimintatavoissa.

Toimintamallin käyttöönotto aloitettiin alkukoulutuksella maaliskuussa. Toimintamallin kehittämistyö edellyttää nykytilan kartoitusta ja sitä tehdään parhaillaan. Kartoituksessa kuullaan lapsia ja nuoria ja vastataan noin 70 kysymykseen, jotka koskevat useita kunnan sektoreita ja toimijoita. Näiden vastausten avulla määritellään mitkä olisivat kunnassa kehityskohteita ja niiden pohjalta muodostetaan toimintasuunnitelma.

Kunnan moniammatillinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE) toimii koordinaatiotyöryhmänä mallin toteuttamisessa ja eteenpäin viemisessä. Leppävirran nuorisovaltuustolla on edustaja HYTE-ryhmässä.

Toimintamallin kehittämistyön on arvioitu kestävän kaksi vuotta, jolloin UNICEF:in tunnustus lapsiystävällisyyden toteutumisesta voidaan aikaisintaan myöntää. Kehittämistyö ei kuitenkaan lopu tunnustukseen vaan sitä jatketaan kunnassa pitkäjänteisesti viemällä se pysyväksi toimintatavaksi rakenteisiin asti.

Lapsen oikeuksien tulee toteutua jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa

Lapsiystävällisessä kunnassa tämä tavoite tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että
• kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
• YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
• lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
• lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina Leppävirran kunnassa toimii yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen ja koordinaattoritiimissä ovat lisäksi koulukuraattori Saila Liukko sekä varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta.

Lisätiedot:
Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen, hanna-kaisa.kankkunen @ leppavirta.fi, puh. 044 7906 006
Koulukuraattori Saila Liukko, saila.liukko @ leppavirta.fi, puh. 044 7507 045
Varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta, sonja.merta @ leppavirta.fi, puh. 044 7906 036

Hyödyllisiä linkkejä:
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin verkkosivulle tästä
Lapsiystävällistä Suomea rakentamassa - UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin esittely (pdf-tiedosto)
Tietoa UNICEFista tästä

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen