Yksityisteiden parannuksiin on hyvin tarjolla avustusrahaa

05.03.2021 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

ELY-tiedote tiekunnille 24.2.2021

Yksityisteiden tiekuntien kannattaa nyt aktivoitua miettimään teidensä perusparannushankkeita, sillä valtion avustusrahaa on hyvin tarjolla. Avustus on yleensä 50 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista, mutta tietyissä tapauksissa, kuten siltahankkeissa, tuen suuruus voi olla jopa 75 %.

Paras aika suunnittelulle on talvi, jotta keväällä päästäisiin jo hommiin.

Millaisille hankkeille tukea voidaan myöntää?

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tien kunnossapito, kuten sorastaminen, lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja. Avustettavien Kuva yksityisestä hiekkatiestäparantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset.

Tuki on harkinnanvaraista. Tuen saajan on täytettävä kelpoisuusehdot, joita on selkeästi osoitettavan parannushankkeen lisäksi kaksi: asioiden hoitamista varten on oltava olemassa tiekunta ja tiekuntaa sekä kyseessä olevaa yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa.

Avustuksen hakeminen ELY-keskukselta

Kun tiekunta noudattaa seuraavia ohjeita, päätöksen saa sujuvasti ja nopeimmin:

  1. Tutustukaa ennen hankkeen valmistelua ajan tasalla olevaan ohjeistukseen Ely-keskuksen verkkosivulla.
  2. ELY-keskus suosittelee käytettävän ensisijaisesti sähköistä asiointia. Sähköinen asiointi löytyy Aluehallinnon sähköisen asiointipalveluiden sivuilta. (Vaatii tunnistautumisen.)
  3. Täyttäkää sähköisessä asioinnissa hakemuslomake ja vaadittavat pakolliset liitteet:
    Maanmittauslaitoksen KTJ-ote/yksityistiet, Digiroad-tosite, pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty, työselite, suoritepohjainen kustannusarvio ja suunnitelmakartta.

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa:

0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm), liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi