Kerro näkemyksesi kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta

03.05.2021 klo 10:30 | Jaa Facebookiin

Keski-Savossa käynnistyy kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinta

Keski-Savon kuntiin (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 aikana. Ohjelma toteutetaan yhteis-työssä Keski-Savon kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen kanssa.

Edistämisohjelmassa määritellään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvataan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Edistämisohjelman laadinta ohjelmoidaan vuoden 2021 aikana ja sen taustaksi toteutetaan asukaskysely. Asukkailta kysytään, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa.

Kerro mielipiteesi ja osallistu kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien kehittämiseen.
Kyselyyn voi vastata 30.9.2021 asti ja se löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3592.

Lisätietoja kyselystä Leppävirran osalta antaa: Anna-Kaisa Eskelinen, anna-kaisa.eskelinen@leppavirta.fi, puh. 044 790 6055