Ilmoitus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä

03.05.2021 klo 15:46 | Jaa Facebookiin

Valtatien 5 parantaminen välillä Leppävirta – Palokangas, Leppävirta, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa Valtatien 5 parantaminen välillä Leppävirta – Palokangas, Leppävirta.

Suunnittelukohde sijaitsee Leppävirralla. Hankkeen tavoitteena on valtatien
liikennöitävyyden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Koko tieosuus
toteutetaan keskikaiteellisena ja tieosuudelle toteutetaan ohituskaistoja.
Kaikki liittymät valtatiehen toteutetaan eritasoliittyminä.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää
yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja
muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 6.5. – 30.5.2021 välisenä aikana
suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla
https://www.suunnitelma.info/Vt5_Le-Pa

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 30.5.2021 mennessä osoitteeseen (timo.sarkka@ely-keskus.fi ja
esa.laurikainen@destia.fi) tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio (kirjeeseen tunnus
POSELY/920/2019). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan
soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille (Puhelut toivotaan ajoittuvan
20.5.2021 kello 16.00–18.00).

Lue lisää Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedotteesta