Kiusaamisen vastaisen ohjelman suunnittelutilaisuuden aineisto julkaistu verkossa

05.10.2021 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Raahen kaupunginvaltuuston haaste kiusaamisen vastaiseen työhön on aina ajankohtainen. Viime vuoden lopussa Leppävirran kunnanvaltuutetut päättivät vastata haasteeseen ja samassa yhteydessä sitoutua omalla esimerkillään noudattamaan kiusaamista ennalta ehkäisevää ja toisista välittävää mallia. Kiusaaminen on eri selvitysten mukaan vähentynyt 2000-luvulla, mutta se on edelleen ongelma, jota ei voida sivuuttaa. Kiusaamisen väheneminen kertoo siitä, että koulut, päiväkodit ja työyhteisöt tekevät paljon asioita oikein. Kiusaamisen vastainen työ on kuitenkin jatkuvaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Leppävirran kiusaamisen vastainen ohjelma rakentuu pala kerrallaan. Valmista materiaalia on paljon, ja yhteisten linjausten löytämiseksi jatketaan keskustelua eri tahoilla osallistaen väkeä mahdollisimman laajasti. Kiitokset kaikille tähän saakka mukana olleille hyvistä pohdinnoista. Tilaisuuden aineisto sivulla:  https://leppavirta.fi/hyvinvointi 

 

Lisätietoja:

Sari Ihalainen sivistysjohtaja

sari.ihalainen@leppavirta.fi

+358 44 7975 669