Kohmansalon Metsäkuljetus Oy Vuoden Yritys 2021 ja Mervi Laatikainen Vuoden Yksinyrittäjä 2021

12.11.2021 klo 07:00 | Jaa Facebookiin

Vuoden yrityksen / yrittäjän nimeäminen on Leppävirran kunnan ja Leppävirran Yrittäjät ry:n tunnustuksenosoitus paikkakunnalla toimivalle yritykselle / yrittäjälle. Tunnustus on jaettu vuodesta 1979 lähtien. Tänä vuonna Vuoden Yrityksenä palkittiin Kohmansalon Metsäkuljetus Oy ja Vuoden Yksinyrittäjänä Fysioterapia Mervi Laatikainen.

Kuva palkituista yrittäjistä

Kohmansalon Metsäkuljetus Oy Vuoden Yritys 2021 Leppävirralla

Yritys sai alkunsa yhden miehen ja hevosen työparista. Sivutoiminen metsätyö hevosella ja myöhemmin maataloustraktorilla muuttui yrittäjyydeksi, kun pitkän linjan metsäammattilainen Paavo Hiltunen hankki ensimmäisen kuormatraktorin ja perusti Kohmansalon Metsäkuljetuksen 1978. Toiminnan laajentuessa yritys muutettiin osakeyhtiöksi 1994. Paavon pojat seurasivat isänsä jalanjäljissä ja sukupolvenvaihdos tehtiin 2009 / 2010 taitteessa. Tällä hetkellä yrityksen vetovastuussa ovat veljekset Juha ja Mika Hiltunen. 2010 yrityksestä tuli Stora Enson laajavastuinen sopimusyritys, joka tarkoittaa kokonaisurakoiden hoitoa asiakkaalle yhdessä kumppanuusyritysten kanssa.

Yrityksen toimintaa on kehitetty ja kasvatettu vakaasti ja pitkäjänteisesti. Yhden miehen yrityksestä on kasvanut Kohmansalon Metsäkuljetus Oy:n vetämä yhteistyöverkosto, joka työllistää suoraan ja välillisesti noin 45 hlöä yhdessä paikallisten kumppanuusyritysten kanssa. Verkoston 13 korjuuketjua tekevät metsänhakkuu-urakoita ja energiapuun korjuuta pääasiallisesti Stora Enson savotoilla. Työmaat sijaitseva Leppävirran, Heinäveden ja Varkauden alueella. Yritys on operoinut nyt puolentoista vuoden ajan myös Saksassa Sauerlandin alueella ja töitä siellä tuntuisi riittävän jatkossakin. Ulkomaan toiminnoista on tullut yksi uusi tukijalka yritykselle.

Yrityksen menestys pohjautuu vahvoihin arvoihin ja vanhemmilta opittuun vahvaan työmoraaliin. Erityiskiitokset veljekset osoittavat vanhemmilleen, Paavo ja Elna Hiltuselle valtavasta yrityksen eteen tehdystä työstä. Yrittäjät antavat lämpimät kiitokset myös ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle, sekä kumppanuusyrittäjäjille. Ilman heidän kaikkien tasaveroista panosta menestystä ja kasvua ei olisi voitu saavuttaa.

Yrittäjät kokevat aitoa ylpeyttä myös kotikunnastaan. Juha ja Mika toteavat, että on helppo toimia yrittäjämyönteisessä, kehittyvässä ja elinkelpoisessa kunnassa. Olemme ylpeästi leppävirtalaisia. Myös Leppävirran Yrittäjäyhdistys saa kiitokset Hiltusilta

Lue koko tiedote; Kohmansalon Metsäkuljetus Oy Vuoden Yritys 2021

Leppävirran Vuoden Yksinyrittäjä 2021 on Fysioterapia Mervi Laatikainen

Vuoden Yksinyrittäjä –palkinto on myönnetty Fysioterapia Mervi Laatikaiselle. Mervi Laatikaisella on kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta. Fysioterapeutiksi Mervi valmistui ensimmäisten joukossa joulukuussa 1994. Yrittäjyys alkoi heti valmistumisen jälkeen tammikuussa 1995. Kouluttautuminen on kuulunut yrittäjän arkeen läpi koko uran.

Yrittäjän toimintaperiaatteestaan ja arvoistaan Mervi kertoo seuraavasti: ”Kouluttaudun jatkuvasti, että osaisin tehdä työni mahdollisimman hyvin. Haluan tarjota asiakkailleni hyvää oloa ja aitoa kohtaamista. Pyrin tarjoamaan terapiamuotoja, joiden avulla asiakas voi hoitaa itseään kokonaisvaltaisesti. Haluan toimia asiakasta kuunnellen yksilön tarpeet huomioiden. Toiminta perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen.”

Fysioterapeutit Mervi Laatikainen ja Kari Vänttinen toimivat ammatinharjoittajina yhteisen markkinointinimen Fysioterapia Liikuntaleppis palvelunimen alla. Toimitilat sijaitsevat Vesileppiksellä. Kysytyimmät hoitomuodot tällä hetkellä ovat: lääkärin lähetteellä tulevat fysioterapiapotilaat, hieronta-asiakkaat, lymfaterapia-asiakkaat ja pilatesryhmät. Fysioterapian tavoitteena on lihasten vahvistaminen ja nivelten liikkuvana pitäminen sekä liikkuvuuden ja toimintakyvyn ylläpito.

Töitä on ollut niin paljon, kuin niitä on halunnut tai jaksanut tehdä. Tämä kertoo siitä, että palvelu on ollut ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä. Yrittäjyyden lisäksi Mervillä on riittänyt aikaa myös kunnallispolitiikkaan ja vapaaehtoistyöhön seurakunnan suntioryhmässä. 

Mervi antaa kiitosta Leppävirran Yrittäjät ry:lle ja kunnalle. Erityisesti yrittäjäyhdistyksen kautta saa paljon hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Kehittämisotetta kannattaa pitää yllä ja vahvistaa edelleen. Hän peräänkuuluttaa pienyrittäjien yhteistyön lisäämistä ja verkostoitumista sekä pienyrittäjyyden merkityksen tunnistamista ja tunnustamista. Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kaikkien leppävirtalaisten yhteinen haaste ja siihen kannattaa satsata.

Lue koko tiedote; Vuoden 2021 Yksinyrittäjä Mervi Laatikainen


Leppävirran Yrittäjät ry ja Leppävirran kunta kiittävät ja onnittelevat Fysioterapia Mervi Laatikaista ja Kohmansalon Metsäkuljetus Oy:tä erinomaisesta ja kehityshakuisesta yrittäjyydestä sekä menestyksellisestä liiketoiminnasta. Palkitseminen tapahtui torstaina 11.11.2021 Hotelli Vesileppiksellä järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa.

Lisätietoa tunnustuksen saaneista yrityksistä.

 

 

Julkaisija: Elinkeinopalvelut / Anu Mustonen