Väestön suojautumisesta

04.03.2022 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Väestön suojautumisen mahdollisuuksista on käyty laajasti julkisuudessa keskustelua. Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen toimittamia vastauksia eräisiin esiin nostettuihin kysymyksiin on alla.

Väestönsuojat

 

”Miten monta väestönsuojaa Suomessa on?
”Vuoden 2020 alussa Suomessa oli 54 000 väestönsuojaa ja niissä oli yhteensä 4,4 milj. suojapaikkaa. Pääosa suojista (noin 85 %) on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Myös useamman kiinteistön yhteisiä kalliosuojia on käytössä.” (Lähde: https://intermin.fi/pelastustoimi/vaestonsuojat)

 

Kuinka monta väestönsuojaa Pohjois-Savossa on?
Pohjois-Savossa on noin 2 500 väestönsuojaa ja suojapaikkoja on noin 180 000 ihmiselle.

 

”Minulla ei ole väestönsuojaa lähettyvillä, mihin minun pitää mennä?
Monilla alueilla ei ole lainkaan yleisiä suojatiloja tai ne eivät riitä kaikille. Tällöin suojatoimista vastaavat asukkaat itse ja silloin suojaudutaan tilapäisiin suojiin eli käytännössä kotona sisätiloihin. Esimerkiksi säteilyonnettomuustilanteissa sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle.” (Lähde: Väestönsuojelu - SPEK)

 

Kenen vika on, että minulle tai läheiselleni ei ole suunniteltu omaa väestönsuojapaikkaa?
Väestönsuojia on rakennettu sen hetkisten rakentamismääräysten ja lakien mukaan, kukaan ei ole mokannut.

 

” Väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy rakennuksen koon, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan. Kaikissa kiinteistöissä ei ole väestönsuojan rakentamisvelvoitetta. Väestönsuojia on useimmissa 1950-luvun lopun jälkeen rakennetuissa kerrostaloissa. Kaikkiin uusiin, vähintään 1200 neliömetrin rakennuksiin tehdään väestönsuoja. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden raja on 1500 neliömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus kuuluu rakennuksen omistajalle. Omakotitaloalueilla ja maaseudulla ei väestönsuojia yleensä ole. Silloin on turvauduttava tilapäisiin suojatiloihin. Mikäli viranomaiset antavat ohjeen laittaa väestönsuojat suojautumiskuntoon, annetaan samassa yhteydessä ohjeet tilapäisten suojien rakentamista varten.” (Lähde: Väestönsuojelu - SPEK)

 

Mikäli työpaikallanne on väestönsuoja, voitte tarkastaa työnantajaltanne onko teille varattu suojapaikka ko. väestönsuojasta. Lisätietoja tästä saatte työpaikkanne turvallisuudesta vastaavalta.

 

Mistä tiedän, onko talossani väestönsuoja?
” Väestönsuoja merkitään väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella, joka on sininen kolmio oranssilla taustalla. Lisäksi käytetään tarvittaessa nuoliopasteita, jotka ohjaavat rakennuksen käyttäjät väestönsuojaan. Opasteet voivat olla normaalioloissa väestönsuojassa ja ne asetetaan paikoilleen käyttöönottovaiheessa. Kiinteistön pelastussuunnitelmassa tulee olla kerrottu, missä kiinteistön väestönsuoja sijaitsee tai mihin yhteiseen väestönsuojaan kiinteistö on liittynyt. Tarvittaessa asiaa voi selvittää isännöitsijältä, rakennuslupa-asiakirjoista tai tiedustella palotarkastajalta. Omakotitaloalueilla ja maaseudulla ei väestönsuojia yleensä ole.” (Lähde: Väestönsuojelu - SPEK)

 

Lisätietoja väestönsuojista saa osoitteesta: Väestönsuojelu - SPEK