Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

  

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä. 

Hankkeet ovat vuosittain haettavana marraskuussa, päätöksiä tehdään tammikuussa. Päätöskokous 29.1.2020. 

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle 2020 ja ohjaajatuki kaudelle 1.1.-31.7.2020 on haettavana marraskuussa 2019 (klo 00.00. 1.11.2019 – klo 24.00 30.11.2019). Hakuajan ulkopuolella toimitetut hakemukset hylätään. Hakijan vastuulla on toimittaa hakemuksensa määräaikana. Avustukset haetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Hakumahdollisuus paperilomakkeella säilytetään tarvittavan siirtymäkauden. Paperilomakkeita saa kirjaston, kirjastoauton ja kunnantalon asiakaspalvelusta marraskuun ajan. Päätökset pyritään tekemään vuoden 2020 ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa. 

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 esitetään avustuksina jaettavaksi seuraavat summat:
  40 000 Liikunta
  60 000 Kylät
  18 000 Muut
  10 000 Sponsorointi
128 000 Yhteensä

Hakulomake tukeen liikunnalle, kylille, muille toimijoille (avustussääntö on hakulomakkeen alussa):
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2a38c69e-1f83-4609-8d74-b2d9f1e92fd4?displayId=Fin1865208

Avustusmuodoista päätetään alustavasti kohdentaa ohjaaja-avustukseen seuraavat summat:
22 000 Liikunta
2 000 Muut
24 000 Yhteensä
Hakulomake ohjaajatukeen (avustussääntö on hakulomakkeen alussa):
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ab87c70d-61aa-4f92-bcfd-76b41b3f1392?displayId=Fin1866292

HUOM! Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 15.8. kokouksessaan tarkentaa avustussääntöjään. Muutokset tulivat voimaan 1.10.2019.
Muutokset liittyvät:

- Hakijan vastuisiin tietojen oikeellisuudesta, toimittamisesta ja tallentamisesta itselleen: Hakuaikaa on kuukausi ja hakijan tulee varata riittävä aika hakemuksen tekemiseen ajoissa. Hakijalla on mahdollisuus saada neuvontaa hakuaikana ja sitä ennen. Hakemus voidaan täyttää avustetusti hakuaikana.
- Avustusten tarkemmasta kohdentamisesta Leppävirralla tapahtuvan toiminnan tukemiseen.
- Raportointiaikataulusta ja raportoijan henkilöstä: Ohjaajatuen raportoija voi olla esim. valmentaja, ohjaaja tai työntekijä. Raportoijalla ei tarvitse olla seuran nimenkirjoitusoikeutta.
- Raportoinnin tulee tapahtua määräaikaan mennessä: avustuksissa vuosi avustuspäätöksestä, ohjaajatuessa kuukausi tukikauden päättymisestä.

Avustushakemusten täyttämiseen annetaan neuvontaa ajanvarauksella marraskuun ajan (ma-to, ann-mari.karvinen@leppavirta.fi ja 044-797 5676).

Avustussääntö ja muut ohjeet ovat hakulomakkeessa.

1. Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille

Hakuaika edellisen vuoden marraskuussa seuraavan vuoden toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona. Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE 
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE

2. Ohjaajatuki

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta. Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE
OHJAAJATUKI RAPORTTILOMAKE

3. Sponsorointi

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voivat hakea myös muut kuin leppävirtalaiset toimijat.

SPONSOROINTI HAKULOMAKE
SPONSOROINTI RAPORTTILOMAKE

Tukemassa Leppävirta-tunnuksen käyttö

HUOM: Kaikkien avustuksen saajien tulee käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta. Tunnuksen käyttöä tullaan erityisesti seuraamaan avustusten raportoinnissa. 
Tunnuksen voi ladata seuraavista linkeistä.

PDF

JGP 

PNG

Lisätietoja:  ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676