Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 1.1.2020 alkaen Tweb-julkaisuun>>
Pöytäkirjat ennen 1.1.2020 Ktweb-julkaisuun>>
Ohje julkaisun käyttöön

Toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään neljäntenä päivänä ennen kokousta ja ne ovat luettavissa siihen saakkaa, kunnes pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana päivänä.

Kuntalaisen katsotaan saaneen tieto pöytäkirjasta viikko julkaisun jälkeen, mistä lasketaan muutoksenhakuaika alkavaksi.

Pöytäkirjat ovat verkossa luettavissa kaksi vuotta. Tätä vanhempaa aineistoa voi pyytää luettavaksi kunnan arkistotoimesta.

Viranhaltijoiden tekemät päätökset
Verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta säädetään tarkemmin hallintosäännön 6 luvussa. Lautakunnalla tai kunnanhallituksella on oikeus käyttää otto-oikeutta alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätökset julkaistaan päätöksentekopäivänä ja ne ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.