Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista palvelua ja nuorella on valta valita etsivän työn tarjoaman palvelun laajuus.

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

on nuorille miehille tarkoitettu palvelu, jossa saat

  • sinulle nimetyn, oman ohjaajan
  • tukea elämäntilanteesi selvittelyssä
  • apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen
  • tietoa palveluista

Sovit käsiteltävistä asioista ja tapaamisten määrästä oman ohjaajasi kanssa. Kaikki ohjaajat ovat puolustusvoimien ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kouluttamia aikalisätoimijoita. Tämä kuntien nuorille tarjoama uudenlainen palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Leppävirran aikalisäohjaajana toimii etsivä työntekijä Anne Nevalainen p. 044 0225 876, s-posti: etunimi.sukunimi@tukevasaatio.fi