Hankkeet

Kulttuuri- ja vapaa-aikahankkeet >>

Aluekehitysprojektit:

TechnoGrowth 2020 >> 

Teknologia – ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, joka toteutetaan 2015- 2017. (EAKR- hanke).

Yritys oppii ja menestyy (YOM) palvelu >>

Etsii ja ratkaisee yritysten todelliset koulutustarpeet. Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke tarjoaa yrityksille osaamiskartoituksen pohjalta edullisia tuettuja koulutuksia Pohjois-Savossa 30.11.2018 saakka.

SOPIEN – Sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten kehittämispalvelut >>

Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa. Hankkeen esite >>

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke >>

Kolme leppävirtalaista kylää on valittu pilottikyliksi Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa -hankkeeseen: Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry, Soinilansalmen kyläyhdistys ry ja Sorsakosken kyläyhdistys ry. Hankkeeseen on otettu mukaan 22 kehittämiskokonaisuutta Pohjois-Savon alueelta. Ne koskettavat yhteensä noin 45 kylää.Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Kylät ry ja se saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta.

BerryGrow -hanke >>

Marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke >>

Savon silmut -sparraushankkeen tavoitteena on tukea elintarvikealan tuotekehitystä ja raaka-aineiden jatkojalostusta sekä lähituotteiden myyntiä Pohjois-Savon, Pieksämäen ja Joroisten alueilla.

Voimaa arkeen -hanke >>

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.