Leppävirran kunnan kotouttamisohjelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2016. Kotouttamisohjelma perustuu lakiin ja sen laatimisesta vastaa kunta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Kotouttamisohjelma sisältää
- suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina
- suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä
- suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä

Kotouttavasta työstä Leppävirran kunnassa vastaa kotoutumisohjaaja:
vs. kotoutumisohjaaja Piia Anttila
p. 044 444 2496
piia.anttila@varkaus.fi