Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja toimii kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen esimiehenä, ostopalvelusopimusten yhteyshenkilönä ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso), 1/3 ostetaan muilta toimijoilta:

  • Kansalaisopistopalvelut: palvelutuottaja Sisä-Savon kansalaisopisto (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä). Soisalo-opisto tuottaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän palvelut. Lisäksi lastenkulttuurikeskus Verso tuottaa lastenkulttuuripalveluja kunnan alueella.
  • Liikuntapalvelut, liikuntapaikkojen hoito: palvelutuottaja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy: Liikuntapalvelut vuosittain päivitettävän palvelusopimuksen mukaisesti.
  • Etsivä nuorisotyö ja Startti-paja, palvelutuottaja Tukeva työvalmennussäätiö: Yksilöpalvelu nuoren (16-29 v.) tarpeiden mukaan, tavoitteena sijoittuminen opiskeluun tai työelämään, osana nuorisotakuun toteutusta

Lomakkeet

Kerro palautetta palveluistamme täällä 
Jätä tarjous kulttuuri- tai tapahtumapalvelusta täällä. Otamme yhteyttä jos tarjous johtaa tilaukseen tai tarvitsemme lisätietoja.


Uutiskirje

Voit lukea uutiskirjeet seuraavista linkeistä: 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 1/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 2/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 3/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 4/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 5/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 6/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 7/2019

Voit tilata uutiskirjeen omaan postiisi tästä linkistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Leppävirran kunnan hallintosäännön 21 § 6 mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  1. Vastaa kulttuuri-, museo-, nuoriso-, liikunta-, kansalaisopisto- ja kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä ja tukemisesta.
  2. Päättää toimialansa maksuista ja korvauksista.
  3. Päättää toimialansa avustus- ja palkitsemismenettelyistä.
  4. Vastaa toimialansa sopimuksista.
  5. Päättää toimialaansa sisältyvien kokoelmien (esim. kirjaston aineisto, kotiseutumuseon kokoelmat, taidekokoelma) hallinnoinnin periaatteista sekä näihin liittyvistä hankinnoista ja hankkeista.

Lautakunnan kokoonpano >>
Lautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat >>

 

Yhteystiedot

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen
ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

käyntiosoite: Kirjasto, Koulutie 4, 79100 Leppävirta
postiosoite: Leppävirran kunta, PL 4, 79101 Leppävirta