Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä toimii sivistysjohtaja. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja toimii kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen esimiehenä, ostopalvelusopimusten yhteyshenkilönä ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita. Palveluista osa tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso), merkittävä osa ostetaan näiltä toimijoilta:

Sekä oma että palvelutuottajien toiminta ja talous raportoidaan lautakunnalle osavuosiraporteissa, jotka julkaistaan lautakunnan pöytäkirjan liitteinä internetissä.

Uutiskirje

Voit lukea uutiskirjeet seuraavista linkeistä: 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 1/2023 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 2/2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 1/2022
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 2/2022
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 3(2022
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 4/2022

Voit tilata uutiskirjeen omaan postiisi tästä linkistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

21 § 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettävät asiat
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen
palveluista annetussa lainsäädännössä kunnan päätettäväksi säädetyt muut kuin viranhaltijoiden päätettäväksi siirretyt asiat.

Lautakunnan kokoonpano >>
Lautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2020 alkaen>>

Yhteystiedot

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen
ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

käyntiosoite: Kirjasto, Koulutie 4, 79100 Leppävirta
postiosoite: Leppävirran kunta, PL 4, 79101 Leppävirta