Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuuston tehtävistä määrätään kuntalain 14 §:ssä. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa ja päättää kunnan hallinnon rakenteesta sekä valitsee luottamushenkilöt.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Lisäksi ne ovat luettavissa kirjaston lukusalissa.

Kevään 2020 valtuuston kokousaikataulu:
16.3. klo 18.00
4.5. klo 18.00, paikkana Vesileppis Areenan iso liikuntasali
8.6. klo 18.00

Kokouspäivä pääsääntöisesti maanantai ja kokouspaikka kunnantalon valtuustosali.

Valtuuston 35 valtuutetun yhteystiedot löytyvät täältä >>

Toimielinten pöytäkirjat>>