Leppävirran kunta osallistuu maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen

  • erilaisten hankkeiden kuntarahaosuuden ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta
  • on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maaseudun hankkeita
  • on mukana kehittämässä maatilatalouden pienyritystoimintaa neuvonnan avulla
  • auttaa vaihtoehtoisten liiketoimintamallien suunnittelussa
  • toimii linkkinä elinkeino- ja hanketoiminnan välillä

Hankerahoitusta voi hakea hankkeen laajuudesta ja vaikuttavuudesta riippuen joko paikalliselta maaseudun kehittämisyhdistykseltä Mansikka ry:ltä (Leader), Pohjois-Savon Ely-keskukselta tai Pohjois-Savon Liitolta.

Hanketoiminta

 

Käynnissä olevia hankkeita

BerryGrow -hanke >> 

Marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Hyvinvointia Elintarvikkeista >>

Maakunnallinen kolmen osatoteuttajan kehittämishanke joka pyrkii edistämään elintarvikkeiden tuotekehitystä, jatkojalostusta, markkinointia ja kansainvälistymistä. Hanke toteutetaan maakunnallisena siten, että hankkeen hallinnoinnista vastaa Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Navitas Kehitys Oy ovat osatoteuttajia

Voimaa arkeen -hanke >>

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.

Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraus­hanke >>

Savon silmut -sparraushankkeen tavoitteena on tukea elintarvikealan tuotekehitystä ja raaka-aineiden jatkojalostusta sekä lähituotteiden myyntiä Pohjois-Savon, Pieksämäen ja Joroisten alueilla.

Päättyneitä hankkeita