Kunnan elinkeinotoimen tavoitteena on

  • maa- ja metsätalouden työpaikkojen säilyttäminen

  • maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen

  • maa- ja metsätaloustuotteiden jalostusasteen nostaminen

Toiminta toteutetaan yhteistyössä paikallisten neuvontapalveluita tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa. Kunnan elinkeinoasiamies palvelee maaseutuyrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Leppävirran kunnantalolta elinkeinotoimiston lisäksi löytyvät ProAgria Pohjois-Savon palvelupiste, missä asiantuntija Ahti God työskentelee sekä Sydän-Savon maaseutupalvelun maaseutuasiamies Anna-Maija Jatkola-Räisäsen työhuone. Sydän-Savon maaseutupalvelu tuottaa Leppävirran kunnalle maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.

Kunnan elinkeinotoimesta saa ensiasteen neuvontaa monenlaisiin yrittäjää askarruttaviin kysymyksiin. Tavoitteena on ratkaista, kuinka yrittäjän kannattaa lähteä asiaa selvittämään ja kenen puoleen kääntyä. Laajan sidosryhmäverkostomme avulla pystymme saattamaan eri toimijoita yhteen.

Yksityiskohtaista neuvontaa esimerkiksi viljelyyn liittyvissä asioissa tai vero- tai tukiasioissa tarjoavat niihin erikoistuneet asiantuntijaorganisaatiot, kuten ProAgria, MTK,  Verotoimisto tai MELA.

Kunta tiedottaa maaseutuyrittäjiä koskevista asioista pääasiassa verkkosivuilla sekä sähköisellä uutiskirjeellä.

Näiltä sivuilta saat tietoa mm. ajankohtaisista asioista, viranomaispalveluista, meneillään olevista hankkeista sekä eläinlääkinnästä. Sivuille on myös koottu eri toimijoiden yhteystietoja ja hyödyllisiä linkkejä.

Yhteystiedot:

Antti Tulila
Elinkeinoasiamies
puh. 044 750 7023
antti.tulila@leppavirta.fi