Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.

Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista sekä kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista.

Perusnuorisotyön tehtävänä on ehkäistä ennalta nuorten ongelmia tuottamalla syrjäytymistä ehkäiseviä lähipalveluja lapsille ja nuorille. 

Lähipalveluja ovat kouluilla ja nuorisotiloilla järjestettävä kerhotoiminta, avoin nuorisotalotoiminta ja leirit.

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisotoimisto
Käyntiosoite: Laivurintie 22, 79100 Leppävirta
Postiosoite: Leppävirran kunta,
PL 4, 79101 Leppävirta
sähköposti: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Nuorisotyön koordinaattori Kaisa Suhonen  (lomailee 28.-30.10.2020)
puh. 0400 575 196 

Nuoriso-ohjaaja Marko Räsänen
puh. 040 566 4630  

Nuoriso- ja koulunkäynninohjaaja Ari Heiskanen
puh. 044 750 7047 

Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen
puh. 044 790 6006

Etsivä nuorisotyöntekijä Niina Kauhanen
puh. 044 768 3555