Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Leppävirran kunnan hallintosääntö 
Hallintosäännössä määrätään hallinnon ja toiminnan sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvien asioiden järjestämisestä Leppävirran kunnassa.
Valtuuston 16.3.2020 § 18 hyväksymä ja valtuustossa 4.5.2020 § 24 päivitetty
Hallintosääntö on uuden kuntalain (410/2015) § 90 mukainen.
Lisäksi:
- kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen
- Keski-Savon ympäristölautakunnan toiminnasta määrätään sen johtosäännössä
- kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä
- talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään vuosittain kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Palkkiosääntö

Palkkiosääntö
Kunnan palkkiosäännössä määritellään luottamustoimista maksettavat palkkiot ja korvaukset.
Sääntöä on viimeksi päivitetty valtuustossa 9.11.2015.

Konserniohje

Konserniohje
Valtuuston 11.12.2017 § 86 hyväksymä
Voimaantulo 1.1.2018 alkaen 

Viestintäohje

Viestintäohje
Viestintäohje sisältää Leppävirran kunnan yleiset viestinnän periaatteet. Viestinnän eri osa-alueiden käytännön ohjeita on julkaistu henkilöstön intranet –sivustolla.
Hyväksytty kunnanhallituksessa 2.12.2019 § 209
Tiedoksi kunnanvaltuustolle 9.12.2019

Sopimus Keski-Savon seudullisen ympäristötoimen järjestämisestä

Sopimus
Valtuusto 10.11.2008 § 40
Varkauden, Pieksämäen, Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran yhteistoimintasopimus terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palveluiden järjestämisestä seudullisesti.
Muutos 1.1.2017 alkaen, jolloin Joroisten kunta liittyi mukaan myös ympäristönsuojelun palveluiden osalta.

Leppävirran kunnan kotouttamisohjelma

Kotouttamisohjelma
Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä sekä suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä (Kunnanvaltuusto 13.6.2016 § 25)

Torisääntö 1.6.2018 alkaen

Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja. Tietoa Leppävirran kunnan toritoiminnasta teknisen toimen sivuilla >>

Järjestyslaki >>
Ympäristönsuojelumääräykset - perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista.