Leppävirran kunnan organisaatio

Organisaatio.png

Kunnan hallinto jakaantuu luottamushenkilö- ja virkamieshallintoon

Keskeiset viranhaltijat

- sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Kunnanjohtaja Matti Raatikainen
puh. 044 7906 082
fax 017 5709 393 (yleishallinto)

Kunnansihteeri Anssi Nykänen
Osastopäällikkö; hallinto- ja talousosasto
puh. 044 7975 533

Kunnankamreeri Sirpa Voutilainen
p. 044 790 6077

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen
Osastopäällikkö; perusturvaosasto
p. 040 7775 512

Tekninen johtaja Tapio Montonen (2.1.2019 alkaen)
Osastopäällikkö: ympäristö- ja teknisten palvelujen osasto
p. 044 750 7010

Sivistystoimenjohtaja Sari Ihalainen
Osastopäällikkö; sivistysosasto
puh. 044 7975 669

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen
Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimen tulosalueiden esimies
puh. 044 7975 676

Hoivapalvelujohtaja Airi Piiponniemi
puh. 040 8492 917         

Elinkeinoasiamies; yhteydenotot 3.1.2019 alkaen
kunnanjohtaja Matti Raatikainen puh. 044 7906 082
kunnan vaihde p. 017-5709 11

Vs. henkilöstöpäällikkö, työllisyyskoordinaattori Jonna Torni-Holopainen  (25.1.-8.9.2019)
p. 044 7975 057

Henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen virkavapaalla 25.1.-8.9.2019

Ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen (Keski-Savon ympäristötoimi)
puh. 044 790 6049