Maatilan sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdos on usein aikaa vievää ja paljon suunnittelua vaativa prosessi, jossa on otettava huomioon luopujien ja jatkajan asema.

Maatilaan usein liittyy rahallisen arvon lisäksi tunnearvo. Yleensä sukupolvenvaihdos on ostajan ja myyjän välinen asia, mutta suunnittelussa on hyvä käydä keskusteluja myös muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa, kuten jatkajan sisarusten sekä varmistaa oikeudenmukainen menettely.

Sukupolvenvaihdoksen ajoituksen suunnittelussa kannattaa huomioida luopujien ikä ja kunto sekä jatkajan ikä ja ammattitaito. Rahoitustuet asettavat tarkat ehdot niin jatkajan kuin luopujan iälle.

Sukupolvenvaihdos voidaan käytännössä toteuttaa monella eri tavalla:

  • hallintaoikeus

  • kauppa käypään hintaan

  • lahja ilman vastiketta

  • lahjaluonteinen kauppa

  • vaiheittainen sukupolvenvaihdos

  • yhtiöittäminen

  • perintö

Veroseuraamukset eroavat toteutustavasta riippuen ja jokaisen tilan kohdalla kannattaakin suunnitella tarkoin tilalle sopiva tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos.

Hanke aloitetaan määrittelemällä luopujan ja jatkajan tavoitteet sekä tekemällä suunnitelmat taloudesta ja maksuvalmiudesta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan asiantuntija esimerkiksi ProAgrialta, sukupolvenvaihdosasioihin perehtyneestä tilitoimistosta tai yksityiseltä konsultilta. Mukana suunnittelussa voi olla tarpeen mukaan myös maaseutuelinkeinoviranomainen, MELA-asiamies, pankin, meijerin ja teurastamon edustaja.

Seuraavaksi määritellään kauppahinta ja laaditaan luonnoskauppa- ja lahjakirjat, joiden perusteella haetaan ennakkopäätöstä veroseuraamuksista, aloittamis- ja luopumistuen ja maanostolainan saannista. Ennakkopäätöksien avulla omistajanvaihdokseen liittyvää riskiä voidaan pienentää, sillä ennakkoratkaisut ovat rahoittajia, MELA:a ja verottajaa määräaikaisesti sitovia.

Ennakkopäätösten perusteella laaditaan varsinainen kauppakirja tai palataan suunnitteluun, mikäli päätökset eivät vastaa luovutuksen osapuolten tavoitteita. Sukupolvenvaihdoksen toteutuksen jälkeen MELA:an ja Ely-keskukseen on toimitettava jäljennös lopullisesta kauppakirjasta sekä huolehdittava kiintiöiden ja EU-tukien siirroista. Eläintenpitäjien tulee ilmoittaa karjan omistusoikeuden muutoksesta eläintunnisterekisteriin. Myös muutokset vakuutuksiin ja verotuksiin liittyvissä asioissa on muistettava hoitaa. Muuta muistettavaa: jatkajan lomaoikeuden selvittäminen, vuokrasopimusten siirrot jatkajan nimiin, esim. teurastamoiden ja meijerien jäsenyyksien siirrot jatkajalle jne.