Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palveluorganisaatio

Yhteistoiminta-alue muodostuu Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupungeista sekä Leppävirran, Siilinjärven, Rautalammin, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kunnista. Isäntäkuntana toimii Siilinjärvi.

Leppävirralla Sydän-Savon maaseutupalvelu hoitaa viranomaistehtäviä:

  • Viljelijätukiprosessiin liittyvät tehtävät

  • Maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiin liittyvät tehtävät

  • Hirvi- ja petoeläinvahinkoihin liittyvät tehtävät

  • Hukkakauralakiin perustuvat tehtävät

  • Peruslohkorekisteriin liittyvät tehtävät

  • Tukioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät

  • Eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät

  • Valmiussuunnitelmat

Leppävirran palvelupiste
Kunnantalo
Savonkatu 39, huone 122

Asiakaspalvelu Leppävirran kunnantalolla

Varmista tapaaminen etukäteen soittamalla maaseutuasiamies Anna-Maija Räisänen-Jatkola,
puh. 044 740 1262, sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Tarkemmat tiedot Sydän-Savon maaseutupalvelun verkkosivuilla

Maataloustuen hakeminen

Mavi vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Tukijärjestelmät kannustavat maaseutuyrittäjiä monipuolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatilayrityksiään. Viljelijätukien tarkoitus on turvata maataloustuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Lisää maataloustuista ruokaviraston sivuilta

Viljelijöiden verkkoasiointi Vipu

Hukkakaura

Suomessa on voimassa laki hukkakauran torjunnasta, johon voit tutustua Finlexin verkkosivulla. Lakia täydentää Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta.

”Viljelmän tai sen läheisyydessä sijaitsevien alueiden haltijoiden on huolehdittava sellaisten toimenpiteiden suorittamisesta, joilla estetään hukkakauran esiintyminen ja leviäminen…  Jokaisen, joka tietää tai epäilee, että hänen hallitsemallaan alueella on hukkakauraesiintymä, josta ei ole aikaisemmin tehty ilmoitusta valvontaviranomaiselle, on ilmoitettava esiintymästä viipymättä alueen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.”  - Laki hukkakauran torjunnasta 8.3.2008/185

Maatilatalouden tukia hakevat ilmoittavat hallitsemiensa peruslohkojen hukkakauratilanteen tukihaun yhteydessä peruslohkolomakkeella.

Sato-, hirvi- ja petoeläinvahingot

Sato-, hirvi ja petoeläinvahinkotapauksissa ota yhteyttä maaseutuasiamieheen. Lisätietoja vahingonkorvauksista ruokaviraston verkkosivuilla.

Eläintenpitäjäksi

Eläintenpitäjäksi ryhtyvä ja pitopaikka tulee rekisteröidä ennen eläinten pidon aloittamista. Pitopaikan rekisteröi omistaja tai haltija, joka on myös velvollinen ilmoittamaan pitopaikan tiedoissa tapahtuvista muutoksista 30 päivän sisällä.

Lomakkeet toimitetaan eläintenpitäjän maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai, jos eläintenpitäjällä ei ole maatilaa, asuinkunnan maaseutuasiamiehelle

– Leppävirralla Sydän-Savon maaseutupalvelun Anna-Maija Räisänen-Jatkolalle tai Sydän-Savon maaseutupalvelun päätoimipisteeseen Lentokapteeniin Toivalaan.  

Eviran lomakkeet