Kunnan työllisyyspalveluista työnhakijat saavat neuvoja sekä ohjausta töiden hakemiseen ja urasuunnittelun tekemiseen.

Työllisyyskoordinaattori neuvoo työhakemusten tekemisessä, auttaa kartoittamaan työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja alanvaihtajille. Työllisyyspalveluista saa apua myös TE-palveluiden sähköisen asioinnin käyttämiseen.

Työllisyyspalveluissa koordinoidaan kunnan omaa palkkatukityöllistämistä. Kunta työllistää omiin työyksikköihinsä pääasiallisesti leppävirtalaisia henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella saaneet.

Palkkatukityöllistämisessä lähdetään liikkeelle työnhakijan omista tarpeista. Palkkatuella tuetun työn tarkoituksena voi olla esim. työnhakijan ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Työllisyyskoordinaattori kartoittaa työnhakijalle sopivia työtehtäviä kunnan yksiköistä. Palkkatukityöjakson aikana koordinaattori auttaa työnhakijaa suunnittelemaan jatkopolkuja ja hakemaan työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta.

 Lue lisää palkkatuesta

Ota yhteyttä:

Jonna Torni-Holopainen, työllisyyskoordinaattori

p. 044 7975 057

jonna.torni-holopainen@leppavirta.fi