Kunnan vaikuttamistoimielimet

Kunnan hallintosäännön § 10 mukaan Leppävirran kunnassa on luottamushenkilöorganisaatioiden lisäksi vaikuttamistoimielimiä. Niiden tehtävänä on laatia aloitteita ja antaa lausuntoja oman toimialueensa kysymyksissä. Vaikuttamistoimielimillä ei ole päätösvaltaa.

Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä edustajansa koululautakunnan, kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan sekä vammaisneuvoston kokouksiin. Edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.

Tietoa näiden toimielinten toiminnasta ja kokoonpanosta löytyy vastuuhallintokunnan sivuilta, oikealla olevasta valikosta.