Elinkeinopalveluiden yhteistyökumppanit

Finnvera

  • Finnveran tarjoamia palveluja ovat lainat, takaukset ja vientitakuut.
    Se tuottaa rahoitusratkaisuja, jotka soveltuvat yrityksen toiminnan eri vaiheisiin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY

Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry

  • Leader-rahoituksen kohdentaminen paikallisiin maaseudun kehittämis- ja investointihakkeisiin
  • neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa

Muita yhteistyökumppaneita