KORONA - tietoa ja ohjeita yrittäjille

Koronavirus on hiljentänyt monen yrityksen kassavirran. Tilannetta ei kuitenkaan kannata jäädä yksin murehtimaan, vaan apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros 27.4. – 23.6.2021. Lisätietoa kustannustuesta Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa 12.5. Haku Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

ELY-keskusten palvelut koronatilanteessa

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Maksuaikajärjestelyt kunnan omistamien toimitilojen vuokraajille poikkeusolojen johdosta (kh 30.3.2020)

Yksinyrittäjien koronatuen hakuaika päättynyt 30.9. 

Kooste koronaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista Työ- ja elinkeinoministeriön verrkosivuilla


Elinkeinopalvelut

Kuva, josta linkki kuntaesitteeseen

Elinkeinopalvelut toteuttaa osaltaan Leppävirran asuin- ja yrityskuntastrategiaa, jonka tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen. Leppävirta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön, tarjoamalla tieto- ja neuvonta-palveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistumalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin.

Elinkeinopalveluiden yhteystiedot:

Elinkeinoasiamies Antti Tulila puh. 044 750 7023 
Kunnanjohtaja Matti Raatikainen puh. 044 790 6082

Työllisyys

Leppävirran kunnan hallinto- ja talousosastolla koordinoidaan kunnan työllisyyden hoitoa ja edistetään alueen työllisyyttä. Kunta tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja, opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia sekä leppävirtalaisille työttömille työnhakijoille työkokeilua ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita. Vuosittaisilla määrärahoilla palkataan työttömiä työnhakijoita kunnan palvelukseen eri yksiköihin.

Työllisyyspalveluiden yhteystiedot:

Työllisyyskoordinaattori Jonna Torni-Holopainen, puh. 044 7975 057


Uutiskirjeet 2021:

Uutiskirje 22.4.2021: Yritysten kustannustuen kolmas kierros käynnistyy 27.4.2021


Uutiskirjeet 2020:

Uutiskirje 28.2.2020: Yrittäjä onko sinulla idea? Meillä on rahaa sen toteuttamiseen

Uutiskirje 18.3.2020: Koronatietoa yrityksille

Uutiskirje 25.3.2020: APUA TARJOLLA YRITTÄJÄLLE - ELY, TE-palvelut ja Business Finland kertovat ratkaisuista!

Uutiskirje 8.4.2020: Yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Uutiskirje 17.4.2020: Yksinyrittäjille koronatukea

Uutiskirje 20.5.2020: Yrityksille uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi

Uutiskirje 4.12.2020: Apua yritysten kehittämistyöhön ja yrittäjäkasvatukseen

Uutiskirje 18.12.2020: Jouluterveiset Leppävirran kunnasta

 

Tilaa uutiskirje