KORONA - tietoa ja ohjeita yrittäjille

Koronavirus on hiljentänyt monen yrityksen kassavirran. Tilannetta ei kuitenkaan kannata jäädä yksin murehtimaan, vaan apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Yritysten kustannustuen viides hakukierros 21.12.2021 – 18.2.2022 Lisätietoa kustannustuesta Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Koronavirusepidemian vaikutus ELY-keskusten palveluihin

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Kooste koronaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista Työ- ja elinkeinoministeriön verrkosivuilla


Elinkeinopalvelut

Kuva, josta linkki kuntaesitteeseen

Elinkeinopalvelut toteuttaa osaltaan Leppävirran asuin- ja yrityskuntastrategiaa, jonka tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen. Leppävirta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön, tarjoamalla tieto- ja neuvonta-palveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistumalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin.

Elinkeinopalveluiden yhteystiedot:

Elinkeinoasiamies Antti Tulila puh. 044 750 7023 
Kunnanjohtaja Matti Raatikainen puh. 044 790 6082

Työllisyys

Leppävirran kunnan hallinto- ja talousosastolla koordinoidaan kunnan työllisyyden hoitoa ja edistetään alueen työllisyyttä. Kunta tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja, opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia sekä leppävirtalaisille työttömille työnhakijoille työkokeilua ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita. Vuosittaisilla määrärahoilla palkataan työttömiä työnhakijoita kunnan palvelukseen eri yksiköihin.

Työllisyyspalveluiden yhteystiedot:

työllisyyskoordinaattori Jani Naukkarinen
jani.naukkarinen@leppavirta.fi
p. 044-7975049


 

Uutiskirjeet 2022:

Uutiskirje 21.12.2022 Jouluterveiset Leppävirran kunnasta

Uutiskirje 2.11.2022 Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun

Uutiskirje 4.8.2022: Hallitusten aktivointihanke - Hallitukset töihin Pohjois-Savossa

 


 

Tilaa uutiskirje